โอกาสมาถึงแล้ว Sabuy maxi

จัดอบรมและสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ขอเชิญชวนร้านสาขาเดอะเลตเตอร์ เข้าร่วมอบรม

” ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย “