มอบรางวัล TOP BRANCH อันดับ 2

ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่มอบรางวัล TOP BRANCH อันดับ 2

สาขา แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่