มอบรางวัล TOP BRANCH อันดับที่ 3

ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่มอบรางวัล TOP BRANCH อันดับที่ 3
สาขา หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่