มอบรางวัล TOP BRANCH อันดับที่ 1

ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่

มอบรางวัล TOP BRANCH อันดับที่ 1

สาขา สาขา เอกชัย แขวงบางขุนเทียน

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร